Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İskender Gümüş

Dr. Öğr. Üyesi İskender Gümüş

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

http://personel.klu.edu.tr/iskender.gumus

iskender.gumus@klu.edu.tr

Metin Pehlivan

Araş. Gör. Metin Pehlivan

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

http://personel.klu.edu.tr/metinpehlivan

metinpehlivan@klu.edu.tr

Atanur Karaahmetoğlu

Araş. Gör. Atanur Karaahmetoğlu

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

atanurkaraahmetoglu@klu.edu.tr

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.