Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12/04/2019 12:13:14 - 12/04/2019 12:13:14 - 15469 Okunma

Tezli Yüksek Lisans*

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.

 

                        Başvurular:

1. Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları taşıyor olmak,

 

ABD

PROGRAM

ALES PUAN TÜRÜ

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

HAZIRLIK SINIFI OKUYACAK BÖLÜMLER

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Y.

Lisans

EA

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin

 

-İşletme Fakültelerinin

 

-İktisat Fakültelerinin

 

-Siyasal Bilgiler Fakültelerinin

 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinin

 

-Hukuk Fakültelerinin

 

-Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin 

 

-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin

 

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının

Tüm Bölümleri

 

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin

                                         -İşletme Fakültelerinin

 

-İktisat Fakültelerinin

                                           -Siyasal Bilgiler Fakültelerinin

 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinin

 

-Hukuk Fakültelerinin

 

tüm bölümleri dışındaki tüm bölümler

 

15

Tüm Fakültelerin

-Sosyoloji Bölümü

-Sosyal Hizmet Bölümü  

-Psikoloji Bölümü

-Rehberlikve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 

-Tarih Bölümü 

-Matematik Bölümü

-İstatistik Bölümü

 

 

2. Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin aşağıda verilen İkinci Bölüm “Öğrenci Kabulü”başlıklı Madde 7, 1. fıkra (a) bendinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

 

           MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları ve 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde; enstitülerin ilgili anabilim dalları, 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir.

 

 

KLU ÇEEİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.