Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12/04/2019 12:46:23 - 12/04/2019 12:46:23 - 14766 Okunma

Doktora*

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Programı

 

                               Başvurular:

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları; lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

b) Not ortalamalarının ise; yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 100’lük sistemde en az 75 ve 4’lük sistemde 2.93; lisans diploması ile doktoraya başvuran adayların ise not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 ve 4’lük sistemde 3.15 not ortalaması koşulunu taşıyor olması gerekir. Yabancı dil sınavlarından ÜDS veya KPDS’den 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.”

 

ABD

PROGRAM

ALES PUAN TÜRÜ

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

HAZIRLIK SINIFI OKUYACAK BÖLÜMLER

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doktora

EA

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin

                                         -İşletme Fakültelerinin                                   

 

-İktisat Fakültelerinin

                                            -Siyasal Bilgiler Fakültelerinin

 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinin

 

-Hukuk Fakültelerinin

 

-Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin

 

-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin

 

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının

Tüm Bölümleri

 

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin

                                        -İşletme Fakültelerinin

                                  

-İktisat Fakültelerinin

 

-Siyasal Bilgiler Fakültelerinin

 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinin

 

-Hukuk Fakültelerinin

 

Tüm bölümleri dışındaki bölümlerden mezun olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okuyacaktır.

 

-Tüm Enstitülerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri İlişkileri, vb. anabilim ve bilim dallarında tezli yüksek lisans yapmış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumayacaktır.)

10

Tüm Fakültelerin

-Sosyoloji Bölümü

 

-Sosyal

Hizmet Bölümü

 

-Psikoloji Bölümü

 

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

 

-Tarih Bölümü

 

-Matematik Bölümü            

 

-İstatistik Bölümü

 

 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI ÇEEİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.