Bilgeliğe Yolculuk...
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
09/02/2015 23:49:15 - 07/04/2019 23:49:15 - 11756 Okunma

Başta sendikalar olmak üzere kamu ve özel sektör tarafından ihtiyaç duyulan, endüstri ilişkileri ve sosyal politika ile ilgili ulusal ve uluslararası normlara vakıf, ekonomik ve toplumsal meseleleri bilimsel ve bütüncül bir perspektifte analiz etmek ve çözüm üretmek için gerekli olan entelektüel kapasiteye sahip insan kaynağını yetiştirmektir.

Çalışma ilişkileri ve gelir dağılımından kaynaklanan sosyal meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir ülkeyi oluşturma yolunda; sosyal ve ekonomik değişime uygun olarak, çalışma yaşamına ve sosyal politikalara yön verebilecek bilimsel yaklaşımları geliştirmenin onurunu paylaşan, yenilikçi ve üretken bir yükseköğretim kimliği ile kendi alanında ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.

visyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.